<div align="center"> <h1>Ród Brożbarów</h1> <h3>genealagia rodu Brożbarów.Opis wsi Gaci.</h3> <p>Brożbar.Gać.Paszkowska,Adamczak,Bożek,Markowa.Dębów.</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.brozbar.cieplowizja.pl" rel="nofollow">http://www.brozbar.cieplowizja.pl</a></p> </div>